PC balíček (Windows)

Vytvorenie samostatného lokálneho účtu pre dieťa vašom počítači s operačným systémom Windows.

Čo tým získate?

 • kontrolu nad aplikáciami – dieťa musí prísť za vami, ak chce inštalovať nové aplikácie (napr. hry, prehliadače a pod.).
 • ochranu nastavení – v účte nie je možné meniť dôležité nastavenia (napr. sieť, prístupové práva a pod.)
Rodičovský dohľad v PC a Xbox

Pomoc s nastavením služby Microsoft Family Safety a tiež s jej zaškolením.

Čo tým získate?

 • detailný prehľad o aplikáciách a čase, ktoré pri nich dieťa strávilo
 • možnosť regulovať tento čas a tým dieťaťu určovať bezpečné hranice
 • bezpečný obsah vďaka filtrom na aplikácie, webové stránky aj vyhľadávanie
 • možnosť manuálne regulovať obsah a tým chrániť dieťa pred neželaným obsahom (napr. Youtube, Tiktok a pod.)
 • získať prehľad o fyzickej polohe dieťaťa
Detský účet v mobile

Nastavenie google účtu dieťaťa a jeho prepojenie s rodičovským pomocou aplikácie Family Link.

Čo tým získate?

 • možnosť určiť večierku, t.j. časový úsek, v ktorom dieťa môže používať zariadenie (samostatne pre každý deň v týždni)
 • kontrolu nad časom, ktorý môže dieťa tráviť na zariadení (celkovo a aj na úrovni jednotlivých aplikácií)
 • kontrolu nad aplikáciami v mobile a tablete – inštalovať nové aplikácie nie je možné bez schválenia plus možnosť manuálne blokovať nežiadúce aplikácie

Čo JE cieľom digitálneho rodičovstva?

 • ochrániť naše deti pred obsahom a zážitkami, ktoré nie sú vhodné pre ich vek
 • pomáhať našim deťom „namiešať“ rozumný pomer fyzickej a virtuálnej zábavy
 • učiť naše deti rozlišovať, čo je ešte v poriadku a čo už nie (pri vypisovaní si, pri zdieľaní zážitkov, fotiek, videí a pod.).
 • naučiť naše deti rozumne hospodáriť s časom
 • rozprávať sa s deťmi o tom, čo robia a zažívajú v digitálnom priestore
 • učiť ich sebadôvere a tiež veriť vlastnému úsudku

Zjednodušene: Cieľom je naučiť naše deti samostatne a zodpovedne sa pohybovať v digitálnom priestore tak, aby dokázali ochrániť seba aj nezraniť iných.

Čo NIE JE cieľom digitálneho rodičovstva?

 • iba deťom zakazovať
 • iba obmedzovať čas a pohyb detí
 • iba všetko blokovať a kontrolovať

Zjednodušene: Cieľom NIE je naše deti ponižovať, ani dokazovať im svoju moc a ani vylievať si na nich hnev.