BEZPEČNE DO DIGITÁLNEHO SVETA!

Vitajte, zodpovední rodičia! Hľadáte praktickú pomoc v otázkach digitálnej rovnováhy vašich detí?

Ako nastaviť prvý mobil pre vaše dieťa?
Koľko času na mobile či tablete je priveľa?
Ako ochrániť dieťa pred nevhodným obsahom a hrami?
Ako mať prehľad, koľko času trávi vaše dieťa na mobile aj ako?
Ako dieťaťu rozumne regulovať čas na mobile?
Ako zabezpečiť, aby deti neboli na mobile, keď majú spať?

Poskytujeme praktickú pomoc

v oblasti digitálneho rodičovstva

Dieťa a mobil

Pomoc s nastavením mobilov alebo tabletov vašich detí [viac…]

Asistencia online

Praktická pomoc na diaľku pri nastavovaní mobilných telefónov a techniky [viac…]

Vzdelávanie

Zdieľanie našich skúsenosti formou seminárov a webinárov [viac…]

Dieťa v sieti

Pomoc s nastavením vašej domácej siete [viac…]

Dieťa a počítač

Pomoc s nastavením počítača alebo notebooku (OS Windows) [viac…]

Na mieru

Návrh riešenia pre vaše špecifické potreby [viac…]