Rodičia vitajte!

  • Kladiete si otázku, ako rozumne regulovať čas vašich detí strávený na mobile, no neviete, ako na to?
  • Uvedomujete, že je nevyhnutné ochrániť vaše deti pred obsahom a hrami, ktoré nie sú primerané ich veku, ale neviete to prakticky zrealizovať?
  • Radi by ste usmernili vaše deti pri používaní mobilov, no chýbajú vám informácie o ich fungovaní, o ktoré by ste sa mohli oprieť?
  • Zdá sa vám to všetko technicky príliš zložité a zišla by sa vám pomoc?

Poskytujem praktickú pomoc

v oblasti digitálneho rodičovstva

Dieťa a počítač

Pomoc s nastavením počítača alebo laptopu (OS Windows)

Dieťa a mobil

Pomoc s nastavením mobilu alebo tabletu (OS Android)

Dieťa v sieti

Pomoc s nastavením vašej domácej siete

Poradenstvo

Praktické typy pre vaše konkrétne situácie

Vzdelávanie

Zdieľanie nadobudnutých vedomostí a skúseností

Na mieru

Návrh riešenia pre vaše špecifické potreby

Čo je digitálne rodičovstvo?

Cieľom digitálneho rodičovstva je naučiť deti samostatne a zodpovedne sa pohybovať v digitálnom priestore tak, aby pri tom dokázali ochrániť seba a tiež nezraniť iných.

O čo konkrétne tu ide?

  • rozprávať sa s deťmi o tom, čo robia a zažívajú v digitálnom priestore
  • ochrániť naše deti pred obsahom a zážitkami, ktoré nie sú vhodné pre ich vek
  • učiť naše deti rozlišovať, čo je ešte v poriadku a čo už nie (napr. pri vypisovaní si, pri zdieľaní zážitkov, fotiek, videí a pod.).
  • naučiť naše deti rozumne hospodáriť s časom a teda rozmýšľať čomu venujú svoj čas a čomu už nie
  • pomáhať našim deťom „namiešať si“ rozumný pomer fyzickej a virtuálnej zábavy
  • učiť deti vytvárať si vlastný úsudok a aj mu dôverovať