Čo je to digitálne rodičovstvo?

Cieľom digitálneho rodičovstva je naučiť naše deti samostatne a zodpovedne sa pohybovať v digitálnom priestore tak, aby dokázali ochrániť seba a tiež nezraniť iných.

CHCEME:

 • ochrániť naše deti pred obsahom a zážitkami, ktoré nie sú vhodné pre ich vek
 • učiť naše deti rozlišovať, čo je ešte v poriadku a čo už nie (pri vypisovaní si, pri zdieľaní zážitkov, fotiek, videí a pod.).
 • naučiť naše deti rozumne hospodáriť s časom
 • pomáhať našim deťom „namiešať si“ rozumný pomer fyzickej a virtuálnej zábavy
 • rozprávať sa s deťmi o tom, čo robia a zažívajú v digitálnom priestore
 • učiť deti vlastnému úsudku a sebadôvere

NECHCEME:

 • iba karhať a zakazovať
 • prehnane kontrolovať a blokovať
 • neprimerane obmedzovať pobyt vo virtuálnom prostredí
 • ponižovať deti a dokazovať im svoju moc
 • vylievať si na deťoch svoju zlosť či sklamanie.