Otázky a odpovede

Pre koho sú naše služby?

Naše služby sú určené hlavne pre zodpovedných rodičov, ktorí síce vedia, že pre zdravý vývin ich deti sú potrebné zdravé hranice, no vo svete mobilov a digitálnych technológií nevedia, ako ich prakticky nastaviť.

V ponuke máme aj vzdelávacie služby, ktoré môžu využiť školy či rôzne inštitúcie pri praktickom vzdelávaní dospelých v oblasti digitálnej rovnováhy a digitálneho sprevádzania detí.

Naša ponuka

 

Aké výhohody priáša aplikácia ParentalControl od firmy ESET?
 • ochranu dieťaťa pri vyhľadávaní údajov, pri inštalácií nových aplikácií a hlavne pred neprimeraným trávením času na mobilnom zariadení
 • vy aj vaše dieťa získate možnosť sledovať, koľko času trávi dieťa na mobilnom zariadení, čo vám poskytne ideálne východisko pre faktickú a konštruktívnu komunikáciu s dieťaťom
 • denný časový rozpočet pre aplikácie (dieťa sa učí kalkulovať s časom)
 • možnosť nastaviť časový rozvrh pre jednotlivé dni v týždni (pondelok – nedeľa) a iba v rámci rozvrhu môže používať obmedzené aplikácie (napr. hry, chat, video a pod.)
 • prázdninový režim – jednoduché zapínanie a automatické vypínanie „obdobia bez časových limitov“
 • okamžité zablokovanie – jednoduchá možnosť zablokovať mobilné zariadenie dieťaťa (napr. v prípade, že vám ho dieťa odmieta odovzdať)
 • pravidelné a veľmi prehľadné emailové reporty o používaní mobilného zariadenia dieťaťom
 • prvých 30 dní je možné používať aj prémiové funkcie ako sú webový strážca, bezpečné vyhľadávanie, geolokácia atď.
 • aplikácia je schopná fungovať aj BEZ inštalovanej aplikácie FamilyLink od Googlu (riešenie NEodporúčame, no je vhodné pre staršie deti s existujúcim Google účtom, ktorý nechcete zablokovať korekciou dátumu narodenia)
 • o všetkých výhodách a možnostiach sa dozviete na stránke aplikácie ParentalControl od ESETu

 

Balíček Android  Balíček ESET

Ako je možné zrušiť alebo zmeniť rezerváciu?
 • Zakúpenú rezerváciu je možné zrušiť alebo zmeniť 4 hodiny pred jej začiatkom.
 • Žiadosť o zrušenie alebo zmenu je potrebné oznámiť zaslaním emailu na náš kontaktný email.
 • Zrušenie termínu po uvedenom termíne už bohužiaľ nie je možné a má za dôsledok prepadnutie rezervácie.
Ako dlho môžem meškať?
 • Akceptované meškanie je maximálne 10 minút.
 • Po tomto čase je rezervácia považovaná za prepadnutú.
 • Prosíme, v prípade technických problémov nás kontaktujte telefonicky na čísle, ktoré ste dostali v akceptačnom emaile.
Čo znamená prepadnutá rezervácia?
 • Rezervácia sa stáva prepadnutou, keď sa nedostavíte (alebo v prípade online stretnutia nepripojíte) na stretnutie v stanovenom termíne.
 • Pri prepadnutej rezervácii je zaplatená záloha (depozit) nevratná.
Čo pri prepadnutej rezervácii, keď som zaplatil celú sumu vopred?
 • Vrátená Vám bude iba tzv. rozdielová suma, t.j. suma ktorá vznikne odpočítaním zálohy (depozitu) od celkovej ceny za zakúpené služby.
 • Ak ste si k službe zakúpili aj predplatné na konzultácie, suma za neprepadnuté a nevyčerpané konzultácie Vám bude vrátená v plnej výške.