Otázky a odpovede

Aké výhohody priáša aplikácia ParentalControl?
 • ochranu dieťaťa pri vyhľadávaní údajov, pri inštalácií nových aplikácií a hlavne pred neprimeraným trávením času na mobilnom zariadení
 • vy aj vaše dieťa získate možnosť sledovať, koľko času trávi dieťa na mobilnom zariadení, čo vám poskytne ideálne východisko pre faktickú a konštruktívnu komunikáciu s dieťaťom
 • denný časový rozpočet pre aplikácie (dieťa sa učí kalkulovať s časom)
 • možnosť nastaviť časový rozvrh pre jednotlivé dni v týždni (pondelok – nedeľa) a iba v rámci rozvrhu môže používať obmedzené aplikácie (napr. hry, chat, video a pod.)
 • prázdninový režim – jednoduché zapínanie a automatické vypínanie „obdobia bez časových limitov“
 • okamžité zablokovanie – jednoduchá možnosť zablokovať mobilné zariadenie dieťaťa (napr. v prípade, že vám ho dieťa odmieta odovzdať)
 • pravidelné a veľmi prehľadné emailové reporty o používaní mobilného zariadenia dieťaťom
 • prvých 30 dní je možné používať aj prémiové funkcie ako sú webový strážca, bezpečné vyhľadávanie, geolokácia atď.
 • aplikácia je schopná fungovať aj BEZ inštalovanej aplikácie FamilyLink od Googlu (riešenie NEodporúčame, no je vhodné pre staršie deti s existujúcim Google účtom, ktorý nechcete zablokovať korekciou dátumu narodenia)
 • o všetkých výhodách a možnostiach sa dozviete na stránke aplikácie ParentalControl od ESETu
Ako je možné zrušiť alebo zmeniť rezerváciu?
 • Zakúpenú rezerváciu je možné zrušiť alebo zmeniť 4 hodiny pred jej začiatkom.
 • Žiadosť o zrušenie alebo zmenu je potrebné oznámiť zaslaním emailu na náš kontaktný email.
 • Zrušenie termínu po uvedenom termíne už bohužiaľ nie je možné a má za dôsledok prepadnutie rezervácie.
Ako dlho môžem meškať?
 • Akceptované meškanie je maximálne 10 minút.
 • Po tomto čase je rezervácia považovaná za prepadnutú.
 • Prosíme, v prípade technických problémov nás kontaktujte telefonicky na čísle, ktoré ste dostali v akceptačnom emaile.
Čo znamená prepadnutá rezervácia?
 • Rezervácia sa stáva prepadnutou, keď sa nedostavíte (alebo v prípade online stretnutia nepripojíte) na stretnutie v stanovenom termíne.
 • Pri prepadnutej rezervácii je zaplatená záloha (depozit) nevratná.
Čo pri prepadnutej rezervácii, keď som zaplatil celú sumu vopred?
 • Vrátená Vám bude iba tzv. rozdielová suma, t.j. suma ktorá vznikne odpočítaním zálohy (depozitu) od celkovej ceny za zakúpené služby.
 • Ak ste si k službe zakúpili aj predplatné na konzultácie, suma za neprepadnuté a nevyčerpané konzultácie Vám bude vrátená v plnej výške.