Slovník pojmov

Na tejto stránke nájdete slovníček cudzích, odborných alebo vlastných pojmov, ktoré sa na týchto stránkach vyskytujú. Ak by vám nejaký pojem chýbal, dajte mi vedieť emailom a ja ho doplním.

Digitálne rodičovstvo

Všetky výchovné postupy, obmedzenia a ochrana týkajúce sa pohybu detí v mediálnom priestore, na internete a všetkých technických zariadení, ktoré im tento pohyb umožňujú (napr. mobilné telefóny a tablety, počítače, herné konzoly a pod.).