Keď sa rozhodnete dať vášmu dieťaťu do rúk prvý dotykový telefón a chcete to urobiť zodpovedne, odporúčam Vám najskôr urobiť 5 základných úkonov.

Predpoklad:

Odporúčaný postup:

  1. Vytvoriť detský Google účet – dôležité je uviesť skutočný rok narodenia dieťaťa. Účet nedospelej osoby má svoje špecifiká a aj jeho vytváranie trvá o čosi dlhšie.
  2. Prepojiť detský účet s rodičovským – je to neoddeliteľná súčasť vytvárania detského účtu
  3. Vymazať z telefónu všetky existujúce účty (ak tam nejaké sú s predošlého používania) – podmienkou pre pridanie účtu nedospelej osoby do telefónu je, že to bude jediný účet v telefóne.
  4. Pridať detský účet do telefónu – súčasťou pridávania je vynútená inštalácia aplikácie FamilyLink pre dieťa, ktorá zabezpečuje možnosť rodičovského dohľadu.
  5. Nastaviť čas večierky a aj ďalšie časové a funkčné limity pre používanie detského telefónu (podľa veku a vyspelosti dieťaťa) – parametre sa nastavujú buď cez rodičovskú verziu aplikácie FamilyLink alebo cez webové rozhranie priamo v účte rodiča.

Pri takto nastavenom detskom telefóne budete mať hlavne prehľad o čase, ktorý s ním vaše dieťa strávi a tiež o tom, na čo ho používa. Na základe týchto informácií získate možnosť tu i tam ho správne usmerniť. V prvom rade odporúčam rozhovor, no určite sa nevyhnete aj nastavovaniu bezpečných hraníc. Raz to môže znamenať zníženie časového limitu pre konkrétny deň či posunutie času večierky a inokedy úplný zákaz konkrétnej aplikácie alebo dočasne i celkové zablokovanie telefónu.

Na začiatku odporúčam vyhodnocovať aktivitu dieťaťa každý deň a neskôr minimálne raz za týždeň-dva. Existujú samozrejme aj ďalšie aplikácie rodičovskej kontroly, ktoré vám napríklad dokážu pravidelne posielať štatistiky používania emailom, ale o tých niekedy nabudúce.